Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

na_strone_11

 

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Ostrowcu Św. zapraszają Członków Spółdzielni

na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach:

I Część - 14.06.2023r. o godz. 16 00 w Zespole Szkół nr 3 (THM) w Auli Szkoły ul. Sandomierska 2 w Ostrowcu Św.

II  Część - 15.06.2023r. o godz 16 00 w Ostrowieckim Browarze Kultury ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu Św.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zgłoszenie kandydata do Rady Nazdorczej

Druk pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" w Ostrowcu Św. zatrudni pracownika

na stanowisko: ELEKTROMONTER/ELEKTRYK

wymagania


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" w Ostrowcu Św. zatrudni pracownika

na stanowisko: HYDRAULIK

wymagania

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Ostrowcu Św.

informuję, iż w dniach 23-24 listopada 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w czasie którego

zostały przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.


Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej

 

Skład Rady Nazdorczej

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Ostrowcu Św.

informuje, że od 01.12.2022r. ulegają zmianie stawki zaliczek

na centralne ogrzewanie dla poszczególnych nieruchomości

Uchwała nr 95/2022

 


 

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Św.  

informuje o przystąpieniu do przygotowania instalacji c.o. do rozpoczęcia

sezonu grzewczego poprzez uzupełnienie czynnika grzewczego w instalacjach c.o.

Prosimy o zakończenie!!! wszelkich prac na  instalacji centralnego ogrzewania

w mieszkaniach  najpóźniej  do dnia   23.09.2022r.

Prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych na max. nastawę (5),

 co pozwoli uniknąć zapowietrzenia grzejników, a także o szczególne zwrócenie uwagi

na szczelność instalacji w mieszkaniach - zwłaszcza tych w których  prowadzono prace remontowe.

Ewentualne przecieki, awarie prosimy zgłaszać do Administracji.

041 266 56 92 - ADM Ogrody

041 263 65 86 - ADM Hutnicze

507 192 801 - dni wolne od pracy

Za szkody spowodowane nieszczelnościami po wykonaniu prac we własnym zakresie

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.


 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" informuje, że od 04.07.2022r.

ulegają zmianie godziny pracy biura Spółdzielni 

Poniedziałek - Piątek od 7 00 do 15 00

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje,

iż Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadziła

od dnia 01 czerwca 2022 roku nową taryfę dotyczącą cen energii cieplnej.

Taryfa ta, kolejny raz w bardzo krótkim okresie czasu, spowodowała drastyczny wzrost ceny 1GJ energii cieplnej do kwoty 101,09 zł/GJ netto.

Jest to wzrost o ok. 77 %

w stosunku do ceny 1 GJ obowiązującej od 01 lutego 2022 roku, która wynosiła 57,12 zł/GJ netto.

Należy jednak pamiętać, iż zmiana taryfy przez MEC od miesiąca lutego br.

nie została uwzględniona przez żadną ze spółdzielni na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Oznacza to w praktyce, że mamy do czynienia ze wzrostem ceny ciepła o 124,55 % (z 45,02 zł/GJ na 101,09 zł/GJ).

Zmiana taryfy przez MEC – ogromny wzrost ceny za 1 GJ energii cieplnej, ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie kosztów

za centralne ogrzewania i kosztów podgrzania wody.

Mając to na uwadze Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”,

po przeprowadzeniu analizy kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody

dla poszczególnych budynków, kierując się koniecznością zapewnienia płynności finansowej Spółdzielni oraz

 zabezpieczenia bieżących płatności, wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przyjęcie nowych stawek zaliczek

na poczet kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody. Nowe stawki, które zostały zatwierdzone przez

Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 16/2022, będą obowiązywać od dnia 01 lipca 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 lipca 2022 roku, zostaje wprowadzona zmiana w zakresie stawki

z tytułu kosztów podgrzania wody. Od tego dnia dokonano rozdziału obowiązującej stawki na:

 I. opłatę stałą (koszty stałe) określoną w oparciu o powierzchnię lokalu, oraz

 II. opłatę zmienną za 1 m3, uzależnioną od wielkości zużycia ciepłej wody.

Zmiana ta jest zgodna z obowiązującym od 25 stycznia 2021 roku „Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim”

i ma na celu bardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów związanych z podgrzaniem wody.

Opłata stała jest to koszt gotowości świadczenia dostawy ciepłej wody do lokalu

i będzie ponoszona przez użytkownika lokalu nawet w przypadku braku zużycia ciepłej wody.

Rozwiązanie takie (podział na opłatę stałą i opłatę zmienną) stosowane jest również w innych spółdzielniach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                              z poważaniem

                                                                                                                                                     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                                "Hutnik"

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" informuje, iż MEC Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.

wprowadziła od 1 lutego 2022r. nową taryfę dla ciepła,

 która skutkuje wzrostem cen energii cieplnej dla potrzeb C.O. i C.C.W. o 27 %.

Była to kolejna podwyżka w ciągu 3 miesięcy (w grudniu podwyżka wyniosła 43 %).

Jednocześnie przejściowo obniżono podatek VAT na ciepło z 23 % na 8 % od stycznia br.

oraz z 8 % na 5 % od lutego br.

Wstępne wyliczenia wskazują jednak, iż obniżki te nie zrekompensują wzrostu cen ciepła wynikających z taryfy MEC.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" nie zamierza w najbliższym czasie podnosić opłat zaliczkowych

za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Jednak Spółdzielnia zwraca Państwa uwagę na to, iż powyższa sytuacja będzie miała swoje odzwierciedlenie

w rozliczeniach sezonu grzewczego 2021-2022,

jak również w rozliczeniu półrocznym dotyczącym kosztów C.C.W.  

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" informuje, iż MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.

wprowadziła od dnia 30 marca 2022r.

nową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, skutkującą wzrostem cen. 

Nowa cena wody i ścieków wynosi łącznie 11,42 zł/m3 (dotychczasowo było 10,77 zł/m3).

Dla mieszkańców Spółdzielni nowe zaliczki zostaną wprowadzone od dnia 1 maja 2022r.

Nowa cena wody i ścieków zostanie uwzględniona w rozliczeniu wody za I półrocze 2022r. 
 

 


 

Kontakt

 Telefony:
Sekretariat 41 263 65 04
Administracja:  
Os. Ogrody
41 266 56 92
Os. Hutnicze 41 263 65 86
Tel. Alarmowy 507 192 801

Aktualności


Dzisiaj jest: Sobota
23 Września 2023
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.
Zodiak: Waga

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości