Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

na_strone_11

 


 

Zarządzenie nr 10/2022

w sprawie: skrócenia czasu pracy z powodu upałów

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" informuje, że od 04.07.2022r.

ulegają zmianie godziny pracy biura Spółdzielni 

Poniedziałek - Piątek od 7 00 do 15 00

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje,

iż Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadziła

od dnia 01 czerwca 2022 roku nową taryfę dotyczącą cen energii cieplnej.

Taryfa ta, kolejny raz w bardzo krótkim okresie czasu, spowodowała drastyczny wzrost ceny 1GJ energii cieplnej do kwoty 101,09 zł/GJ netto.

Jest to wzrost o ok. 77 %

w stosunku do ceny 1 GJ obowiązującej od 01 lutego 2022 roku, która wynosiła 57,12 zł/GJ netto.

Należy jednak pamiętać, iż zmiana taryfy przez MEC od miesiąca lutego br.

nie została uwzględniona przez żadną ze spółdzielni na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Oznacza to w praktyce, że mamy do czynienia ze wzrostem ceny ciepła o 124,55 % (z 45,02 zł/GJ na 101,09 zł/GJ).

Zmiana taryfy przez MEC – ogromny wzrost ceny za 1 GJ energii cieplnej, ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie kosztów

za centralne ogrzewania i kosztów podgrzania wody.

Mając to na uwadze Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”,

po przeprowadzeniu analizy kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody

dla poszczególnych budynków, kierując się koniecznością zapewnienia płynności finansowej Spółdzielni oraz

 zabezpieczenia bieżących płatności, wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przyjęcie nowych stawek zaliczek

na poczet kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody. Nowe stawki, które zostały zatwierdzone przez

Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 16/2022, będą obowiązywać od dnia 01 lipca 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 lipca 2022 roku, zostaje wprowadzona zmiana w zakresie stawki

z tytułu kosztów podgrzania wody. Od tego dnia dokonano rozdziału obowiązującej stawki na:

 I. opłatę stałą (koszty stałe) określoną w oparciu o powierzchnię lokalu, oraz

 II. opłatę zmienną za 1 m3, uzależnioną od wielkości zużycia ciepłej wody.

Zmiana ta jest zgodna z obowiązującym od 25 stycznia 2021 roku „Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim”

i ma na celu bardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów związanych z podgrzaniem wody.

Opłata stała jest to koszt gotowości świadczenia dostawy ciepłej wody do lokalu

i będzie ponoszona przez użytkownika lokalu nawet w przypadku braku zużycia ciepłej wody.

Rozwiązanie takie (podział na opłatę stałą i opłatę zmienną) stosowane jest również w innych spółdzielniach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                              z poważaniem

                                                                                                                                                     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                                "Hutnik"

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" informuje, iż MEC Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.

wprowadziła od 1 lutego 2022r. nową taryfę dla ciepła,

 która skutkuje wzrostem cen energii cieplnej dla potrzeb C.O. i C.C.W. o 27 %.

Była to kolejna podwyżka w ciągu 3 miesięcy (w grudniu podwyżka wyniosła 43 %).

Jednocześnie przejściowo obniżono podatek VAT na ciepło z 23 % na 8 % od stycznia br.

oraz z 8 % na 5 % od lutego br.

Wstępne wyliczenia wskazują jednak, iż obniżki te nie zrekompensują wzrostu cen ciepła wynikających z taryfy MEC.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" nie zamierza w najbliższym czasie podnosić opłat zaliczkowych

za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Jednak Spółdzielnia zwraca Państwa uwagę na to, iż powyższa sytuacja będzie miała swoje odzwierciedlenie

w rozliczeniach sezonu grzewczego 2021-2022,

jak również w rozliczeniu półrocznym dotyczącym kosztów C.C.W.  

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" informuje, iż MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.

wprowadziła od dnia 30 marca 2022r.

nową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, skutkującą wzrostem cen. 

Nowa cena wody i ścieków wynosi łącznie 11,42 zł/m3 (dotychczasowo było 10,77 zł/m3).

Dla mieszkańców Spółdzielni nowe zaliczki zostaną wprowadzone od dnia 1 maja 2022r.

Nowa cena wody i ścieków zostanie uwzględniona w rozliczeniu wody za I półrocze 2022r. 
 

 


 

Kontakt

 Telefony:
Sekretariat 41 263 65 04
Administracja:  
Os. Ogrody
41 266 56 92
Os. Hutnicze 41 263 65 86
Tel. Alarmowy 507 192 801

Aktualności


Dzisiaj jest: Środa
10 Sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Asteria, Bernard, Bogdan, Borys,
Filomena, Laurencjusz, Wawrzyniec,
Prochor, Wierzchosław

Do końca roku zostało 144 dni.
Zodiak: Lew

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości