Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Archiwum

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”   Os. Ogrody 7A w Ostrowcu Św. ogłasza pisemny nieograniczony   przetarg  na :

 

1.Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy os. Ogrody 9A w Ostrowcu Św.

2. Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 7 w Ostrowcu Św.

3.Uzupełnienie , wymianę urządzeń i armatury wraz z uruchomieniem trzech węzłów p. pożarowych

w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych , zapewnienie zasilania i łączności pomiędzy

obiektami oraz serwisowanie węzłów.

4.Wymiana zaworów termostatycznych na centralnym ogrzewaniu w budynkach wielorodzinnych

przy ul. Radwana 11, 13, 15 oraz automatycznych zaworów na instalacji C.O. i C.C.W.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do uzyskania w siedzibie Spółdzielni Oś. Ogrody 7A . oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 04.10.2022 r. do godziny 09.00.

w zamkniętych kopertach z dopiskiem czego dotyczy przetarg. Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. o godz. 9.15

w siedzibie Spółdzielni. S.M „Hutnik” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,

a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela dział techniczny

tel. 041 41 26 36 504, lub e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1.Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy os. Ogrody 9A w Ostrowcu Św.


1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Załącznik nr 1 - Oferta

3.Załącznik nr 2 - Oświadczenie

4.Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

5.Załącznik nr 4 - Umowa (wzór)

6.Załącznik nr 5 - Oświadczenie

7.Załącznik nr 6 - Elektroniczna wersja projektu

8.Załącznik nr 7 - Przedmiar i kosztorys2. Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 7 w Ostrowcu Św.


1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Załącznik nr 1 - Oferta

3.Załącznik nr 2 - Oświadczenie

4.Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

5.Załącznik nr 4 - Umowa (wzór)

6.Załącznik nr 5 - Oświadczenie

7.Załącznik nr 6 - Projekt klatka 1klatka 2klatka 3

8.Załącznik nr 7 - Przedmiar, Kosztorys


3.Uzupełnienie , wymianę urządzeń i armatury wraz z uruchomieniem trzech węzłów p. pożarowych

w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych , zapewnienie zasilania i łączności pomiędzy

obiektami oraz serwisowanie węzłów.

 

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Załącznik nr 1 - Oferta

3.Załącznik nr 2 - Oświadczenie

4.Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

5.Załącznik nr 4 - Umowa (wzór)

6.Załącznik nr 5 - Oświadczenie

7.Załącznik nr 6 - Kosztorys ofertowy

 

4.Wymiana zaworów termostatycznych na centralnym ogrzewaniu w budynkach wielorodzinnych

przy ul. Radwana 11, 13, 15 oraz automatycznych zaworów na instalacji C.O. i C.C.W.

 

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Załącznik nr 1 - Oferta

3.Załącznik nr 2 - Oświadczenie

4.Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

5.Załącznik nr 4 - Umowa (wzór)

6.Załącznik nr 5 - Oświadczenie

 

Zmiany dyżurów konserwatorów od dnia 13 01 2018 r.

więcej

 

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Ostrowiec Św. obowiązujące od dnia 1 Stycznia 2018 r.


 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach o otworzeniu postepowania sanacyjnego w SM "Hutnik"

więcej

 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5


Wniosek o ogłoszenie upadłości

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

Wniosek o otwarcie postępowania układowego

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

część 7


 


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 z póź. zm. (brzmienie od 2015.02.10)

Art. 1718. [Przekształcenie prawa]

1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

załączniki:

Wniosek do Sędziego Komisarza z dnia 17-06-2016 r.

Wniosek do Sędziego Komisarza z dnia 17-06-2016 r. strona 2

Wniosek do Sędziego Komisarza z dnia 17-06-2016 r. strona 3

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 1

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 2

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 3

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 4

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 5

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 6

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 7

Petycja mieszkańców

Uchwała Rady Nadzorczej SM "Hutnik" Nr 15/2016 z dnia 12-07-2016 r.

Pismo w toku

Protest mieszkanców do pisma z dnia 10-06-2016 część 1

Protest mieszkanców do pisma z dnia 10-06-2016 część 2

Protest mieszkanców do pisma z dnia 10-06-2016 część 3

Pismo do Sędziego Komisarza część 1

Pismo do Sędziego Komisarza część 2

Pismo do Sędziego Komisarza część 3

Pismo do Sędziego Komisarza część 4

Pismo do Sędziego Komisarza część 5

Pismo do Sędziego Komisarza część 6

Pismo Rady Nadzorczej do Sędziego Komisarza część 1

Pismo Rady Nadzorczej do Sędziego Komisarza część 2

Pismo Rady Nadzorczej do Sędziego Komisarza część 3

Pismo Zarządu do Sędziego Komisarza część 1

Pismo Zarządu do Sędziego Komisarza część 2

Pismo Zarządu do Sędziego Komisarza część 3

Odezwa mieszkańców część 1

Odezwa mieszkańców część 2

Pismo do Sędziego Komisarza z dnia 12-09-2016 r.

Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie

Zażalenie na postanowienie Sądu część 1

Zażalenie na postanowienie Sądu część 2

Zażalenie na postanowienie Sądu część 3

Skarga na czynnoość komornika część 1

Skarga na czynnoość komornika część 2

Skarga na czynnoość komornika część 3

Wniosek

Wniosek

Petycja

" Petycja Mieszkańców z dnia 11.07.2016r. w sprawie oddłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" podpisana przez 1240 osób, która została poparta przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 15/2016 z dnia 12.07.2016r. i złożona w dniu 13.07.2016r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Gospodarczych z wnioskiem o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Wierzycieli z dnia 08 czerwca 2016r., zapewnienie Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" równoprawnego uczestnictwa w procesie sprzedaży wierzytelności przysługującej masie upadłości względem Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" oraz umożliwienie Spółdzielni rozpoczęcia negocjacji z Syndykiem w celu zawarcia ugody pod auspicjami Rady Wierzycieli i Sędziego Komisarza."

Petycja