Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Archiwum

Zmiany dyżurów konserwatorów od dnia 13 01 2018 r.

więcej

 

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Ostrowiec Św. obowiązujące od dnia 1 Stycznia 2018 r.


 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach o otworzeniu postepowania sanacyjnego w SM "Hutnik"

więcej

 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5


Wniosek o ogłoszenie upadłości

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

Wniosek o otwarcie postępowania układowego

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

część 7


 


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 z póź. zm. (brzmienie od 2015.02.10)

Art. 1718. [Przekształcenie prawa]

1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

załączniki:

Wniosek do Sędziego Komisarza z dnia 17-06-2016 r.

Wniosek do Sędziego Komisarza z dnia 17-06-2016 r. strona 2

Wniosek do Sędziego Komisarza z dnia 17-06-2016 r. strona 3

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 1

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 2

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 3

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 4

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 5

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 6

Uzupełnienie wniosku z dnia 17-06-2016 r. część 7

Petycja mieszkańców

Uchwała Rady Nadzorczej SM "Hutnik" Nr 15/2016 z dnia 12-07-2016 r.

Pismo w toku

Protest mieszkanców do pisma z dnia 10-06-2016 część 1

Protest mieszkanców do pisma z dnia 10-06-2016 część 2

Protest mieszkanców do pisma z dnia 10-06-2016 część 3

Pismo do Sędziego Komisarza część 1

Pismo do Sędziego Komisarza część 2

Pismo do Sędziego Komisarza część 3

Pismo do Sędziego Komisarza część 4

Pismo do Sędziego Komisarza część 5

Pismo do Sędziego Komisarza część 6

Pismo Rady Nadzorczej do Sędziego Komisarza część 1

Pismo Rady Nadzorczej do Sędziego Komisarza część 2

Pismo Rady Nadzorczej do Sędziego Komisarza część 3

Pismo Zarządu do Sędziego Komisarza część 1

Pismo Zarządu do Sędziego Komisarza część 2

Pismo Zarządu do Sędziego Komisarza część 3

Odezwa mieszkańców część 1

Odezwa mieszkańców część 2

Pismo do Sędziego Komisarza z dnia 12-09-2016 r.

Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie

Zażalenie na postanowienie Sądu część 1

Zażalenie na postanowienie Sądu część 2

Zażalenie na postanowienie Sądu część 3

Skarga na czynnoość komornika część 1

Skarga na czynnoość komornika część 2

Skarga na czynnoość komornika część 3

Wniosek

Wniosek

Petycja

" Petycja Mieszkańców z dnia 11.07.2016r. w sprawie oddłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" podpisana przez 1240 osób, która została poparta przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 15/2016 z dnia 12.07.2016r. i złożona w dniu 13.07.2016r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Gospodarczych z wnioskiem o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Wierzycieli z dnia 08 czerwca 2016r., zapewnienie Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" równoprawnego uczestnictwa w procesie sprzedaży wierzytelności przysługującej masie upadłości względem Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" oraz umożliwienie Spółdzielni rozpoczęcia negocjacji z Syndykiem w celu zawarcia ugody pod auspicjami Rady Wierzycieli i Sędziego Komisarza."

Petycja