Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O Nas

 

        Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” została powołana do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych załogi Huty Ostrowiec. Na mocy porozumienia, jakie zostało zawarte w dniu 24.08.1990 r. pomiędzy stronami zostały ustalone wzajemne zobowiązania w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych dla pracowników Huty drogą inwestycji. Zasoby mieszkaniowe Huty Ostrowiec były przejmowane przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” na podstawie umowy zawartej w dniu 26 lipca 1995 r. pomiędzy Hutą Ostrowiec S.A. a Zarządem W S M „Hutnik”
w przedmiocie przejęcia przez Spółdzielnię 
w powierniczą administrację zasobów mieszkaniowych Huty od 1.08.1995 r. Spółdzielnia w latach 1995-1996 nabywając na podstawie umów z Hutą jej zasoby mieszkaniowe zobowiązała się do przyjęcia w poczet członków prawie 2800 osób będących na ten moment byłymi, jak i aktualnymi pracownikami Huty, którzy korzystali z jej zasobów mieszkaniowych, mających wtedy status mieszkań zakładowych,
z zapewnieniem im korzystania z nich na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

18 lutego 1998 roku na wniosek WSM „Hutnik” Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Gospodarczy zmienił nazwę Spółdzielni na
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”

    Obecnie przedmiotem działalności SM „Hutnik” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków, zarządzanie zasobami spółdzielczymi oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

    W skład zasobów Spółdzielni wchodzą 3 osiedla położone na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

(Osiedla: Ogrody, Ludwików, Hutnicze oraz ul. Radwana 11, 13, 15, ul. Mickiewicza 9, 11)

  • 78 budynków mieszkalnych ( w tym 2734 mieszkania) o łącznej pow. 136 266, 04 m2
  • 56 lokali użytkowych
  • 217 garaży