Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uchwały

 

Uchwała Nr 14/2018  w sprawie : wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik"

 

Uchwała Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu

 

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik nr 1 do Uchwały RN nr 12/2016 z dnia 24.05.2016 r.


Regulamin Komisji Mieszkaniowej i Społeczno - Samorządowej Rady Nadzorczej SM "Hutnik"  w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Wyciąg ze Statutu SM „Hutnik”, który został zarejestrowany Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.11.2011r.

 

Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w restrukturyzacji

odbytego w dniu 04.07.2018 r.

uchwały

 

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w restrukturyzacji z dnia 19.03.2018 r.

Uchwała nr 6/2018 w sprawie : zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Ostrowcu Św".


Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w restrukturyzacji z dnia 17.01.2018 r.

 

Uchwała nr 2/2018 w sprawie : wprowadzenia nowych stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne dla najemców lokali

 

Uchwała nr 3/2018 w sprawie : wprowadzenia nowej opłaty za eksploatację podstawową dla lokali użytkowych zajmowanych na zasadzie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu

 

Uchwała nr 4/2018 w sprawie : ustalenia opłat z tytułu dzierżawy gruntu pod garaże tymczasowe oraz najmu garaży

 

Uchwała nr 5/2018 w sprawie : ustalenia nowej opłaty za windę dla lokali mieszkalnych

 

Informacja Zarządu dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik


Informacja Zarządu dla członków SM "Hutnik" w Ostrowcu Św.

 

 

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI


Informacja Zarządu dla członków SM "Hutnik".


Uchwała nr 1/2016 w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.


Uchwała nr 2/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" za rok 2015.


Uchwała nr 3/2016 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" za rok 2015.


Uchwała nr 4/2016 w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2015.


Uchwała nr 5/2016 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" za rok 2015.


Uchwała nr 6/2016 w sprawie: udzielenia absolutorim poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2015.


Uchwała nr 7/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2015

.

Uchwała nr 8/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2015.


Uchwała nr 9/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2015.


Uchwała nr 10/2016 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do wskazania osoby uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego.


Uchwała nr 11/2016 w sprawie: rozpatrzenia wniosków wynikających protokółu polustracyjnego.

Uchwła nr 1/2016 w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Uchwala nr 2/2016 w sprawie: zbycia w trybie bezprztargowym lokali mieszkalnych.

 

Uchwała nr 14/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 13.04.2012r. w sprawie wprowadzenia nowych zaliczek opłat za centralne ogrzewanie i c.c.w.


Uchwały 2015

 

Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” za rok 2014.


Uchwała Nr 2/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” za rok 2014.


Uchwała Nr 3/2015 w sprawie:przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2014.


Uchwała Nr 4/2015 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” za rok 2014


Uchwała Nr 5/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2014 – członkowi Zarządu Prezesowi Andrzejowi Zielińskiemu.


Uchwała Nr 6/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2014 – V-ce Prezesowi ds. techniczno – eksploatacyjnych Markowi Zborowskiemu.


Uchwała Nr 7/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2014 członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu Halinie Sitarskiej.


Uchwała Nr 8/2015 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do wskazania osoby uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr 9/2015 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.


Uchwała Nr 10/2015 w sprawie: poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i pozyskania dodatkowych środków finansowych.


Uchwała Nr 11/2015 w sprawie: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Ogrody 17A/42 na rzecz Jana i Zofii Brodawka.


Uchwała Nr 12/2015 w sprawie: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Ogrody 7/25 na rzecz Moniki Czarneckiej - Duda i Dariusza Duda.


Uchwała Nr 13/2015  w sprawie: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Ogrody 8/60 na rzecz Mirosława i Beaty Trzuskowskich.


Uchwały 2015 r

 

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 2/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 3/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 4/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 5/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 6/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 7/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 8/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 10/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 11/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

 

Uchwała Nr 12/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

Uchwała Nr 13/2015 Walnego Zgomadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik


INFORMACJA ZARZĄDU DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI


REGULAMIN WALNEGO  ZGROMADZENIA


Uchwały 2014 r.


Uchwała Nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 30.06.2014 r.

 

Uchwała Nr 2/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”z dnia 30.06.2014 r.

 

Uchwała Nr 3/2014 Walnego Zgromadzenia SpółdNFORMACJAzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014r.

 

Uchwała Nr   4/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014r.

 

Uchwała Nr 5/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014r.


Uchwała Nr 6/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014 r.

 

Uchwała Nr 7/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014 r.

 

Uchwała Nr 8/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014 r.

 

Uchwała Nr   9/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014r.

 

Uchwała Nr 10/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” z dnia 30.06.2014 r.


Uchwała Nr 11/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 30.06.2014 r.

 


Uchwały 2013 r.


UCHWAŁA Nr 3/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.

 

UCHWAŁA NR 4/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.

 

UCHWAŁA Nr 5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.

 

UCHWAŁA Nr 6/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.

 

UCHWAŁA Nr 7/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.

 

UCHWAŁA Nr 8/13 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 15.01.2013

 

UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.


UCHWAŁA Nr 10/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.

 

UCHWAŁA Nr 11/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.


UCHWAŁA Nr 12/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.


UCHWAŁA Nr 13/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.


UCHWAŁA Nr 14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 15.01.2013r.

UCHWAŁA Nr 18/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z dnia 30.01.2013r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały RN Nr 17/2013 z dnia 30.01.2013r. - Regulamin określający zasady rozliczania kosztów budowy lokali

mieszkalnych i ustalania wysokości wkładów budowlanych
Uchwały 2011 r.

 

UCHWAŁA Nr 1/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r.w sprawie ustalenia nowej opłaty za wywóz nieczystości.UCHWAŁA Nr 2/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie ustalenia nowej opłaty za energię elektryczną dla lokali mieszkalnych.

 

UCHWAŁA Nr 3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowej opłaty za eksploatację podstawową dla lokali użytkowych zajmowanych na zasadzie własnościowego spółdzileczego prawa do lokalu.

UCHWAŁA Nr 4/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe dla najemców lokali.


UCHWAŁA Nr 5/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowych opłat z tytułu dzierzawy gruntu pod lokale usługowo-handlowe.

 

UCHWAŁA Nr 6/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowych opłat z tytułu dzierżawy gruntu pod garaże tymczasowe oraz najmu garaży.


UCHWAŁA Nr 7/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszów dla najemców pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłat z tytułu dzierżawy gruntu pod pomieszczenia gospodarcze.

 

UCHWAŁA Nr 8/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowych opłat z tytułu zainstalowanych reklam wolnostojących bądź innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

UCHWAŁA Nr 10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 18.01.2011 r. w sprawie ustalenia nowej opłaty za windę dla lokali mieszkalnych.

 

UCHWAŁA Nr 15/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 24.02.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu SM "Hutnik".

 

UCHWAŁA Nr 16/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 24.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowych zaliczek opłat za centralne ogrzewanie i c.c.w.

 

UCHWAŁA Nr 21/2011 Rady Nazdorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 06.05.2011 r. w sprawie ustalenia podziału Walnego Zgromadzenia na Części.

 

UCHWAŁA Nr 30/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z dnia 29.12.2010 r. w sprawie ustalenia nowej opłaty za fundusz remontowy.

 

WYCIĄG Z PROTOKOŁU RN Nr 3/2011 z dnia 24.02.2011 r.

 

CENNIK obowiązujący od 01.01.2011 r. przy wykonywaniu usług płatnych w zasobach SM "Hutnik" oparty na kalkulacji własnej oraz normach czasowych podanych w Katalogu Nakładów Rzeczowych - dotyczy usług wykonywanych z materiałów powierzonych.