Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności


Administracja Osiedla „Ogrody” oraz "Hutnicze i Ludwików" apeluje o wystawianie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym terminem odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 r.

Osiedle Ogrody

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5,26

16

9,30

20

11

1,22

13

3,24

14

5,26

16

7,27

 

Osiedle Hutnicze i Ludwików

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

9,27

17

10,31

21

12

2,23

14

4,25

15

6,27

17

8,28

 

Informujemy jednocześnie, że odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych REMONDIS mieszczącym się przy ulicy A. Hedy ps "Szary" 13A.

W przypadku odpadów remontowo - budowlanych należy zaopatrzyć się w kontener

lub worek typu „Big-Bag”

 

 

       W nawiązaniu do wniosku z dnia 15 lipca 2021r. (data wpływu 17.08.2021r.) o przeprowadzenie

 pisemnego głosowania nad uchwałami przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” i żądania mieszkańców

o przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni,

Zarząd działając na podstawie zapisu Statutowego § 38 pkt. 3 ppkt. b stwierdza, że wniosek nie spełnia przesłanek Statutowych

określających liczbę członków Spółdzielni uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia.

Liczba członków na dzień 31.07.2021r. wynosi 2 329 osób. Według zweryfikowanych ilości podpisów stanowiących

załączniki do wniosku wynika, że zostało złożonych 211 podpisów członków Spółdzielni, co stanowi mniej jak10 % członków.

Ponadto zgodnie z zapisem ustawowym w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 oraz w świetle

wydanej opinii Radcy prawnego Katarzyny Kilijańskiej – Kużnia, Zarząd Spółdzielni nie jest zobowiązany

do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

W świetle powyższego Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o nie przeprowadzaniu pisemnego głosowania

nad uchwałami i nie zwoływaniu Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Św.

 

                                                                                                                                                     Zarząd

                                                                                                                                                      Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik"

 

 

 

Cennik obowiązujący od dnia 1.04.2019r. przy wykonaniu usług płatnych w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik"

więcej

 


Informacja odnośnie składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

więcej

 


Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

więcej