Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przetargi 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” Osiedle Ogrody 7A w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 I. „Wykonanie daszków ochronnych z poliwęglanu na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

znajdujących się w zasobachSpółdzielni Mieszkaniowej Hutnik”

 II. „Opracowanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku Ogrody 3 wraz z audytem energetycznym”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie wymagań określonych

w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni

w terminie do 06.06.2024r. do godziny 09.00. w zamkniętych kopertach

z dopiskiem czego dotyczy przetarg. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2024 r.

o godz. 09.10 w siedzibie Spółdzielni. S.M. „Hutnik” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,

a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Bliższych informacji udziela dział techniczny (tel. 41 26-36-504).

 

I. „Wykonanie daszków ochronnych z poliwęglanu na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
znajdujących się w zasobachSpółdzielni Mieszkaniowej Hutnik”

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Załącznik nr 1 - Oferta

3. Załącznik nr 2 - Umowa (wzór)


II. „Opracowanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku Ogrody 3 wraz z audytem energetycznym”.

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Załącznik nr 1 - Oferta

3. Załącznik nr 2 - Umowa (wzór)